Dove

Thử thách

Dove muốn nâng cao nhận thức về sản phẩm mới của họ: Dove Nutritive Solution.

Thị trường mục tiêu: phụ nữ trẻ.

Quy mô: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Giải pháp

Chiến dịch kết hợp trong rạp chiếu phim: TVC 30 giây trên màn ảnh rộng và hệ thống màn hình LCD, cùng với gian hàng trưng bày tại các vị trí được chọn.

Chiến dịch được tiến hành tại những địa điểm cao cấp nhất của rạp Lotte tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong 3 tháng.

Kết quả

Chiến dịch đã tiếp cận được xấp xỉ 1 triệu người.

Các dự án tương tự