Romano

Thử thách

Nâng cao nhận thức thương hiệu về sản phẩm lăn khử mùi Romano Classic của Romano với chủ đề “Làm chủ cuộc chơi” đến đối tượng thanh niên Việt Nam.

Giải pháp

Lotte Cinema đã tiến hành một chiến dịch tại 6 rạp chiếu phim LOTTE thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang.

Chiến dịch kéo dài trong 14 ngày, bao gồm phát sóng TVC của Romano trên màn ảnh rộng và hệ thống màn hình LCD tại sảnh nhằm mở rộng phạm vi thương hiệu Romano.

Kết quả

Vào cuối chiến dịch, Romano đã nâng tầm được thương hiệu và thu hút 95.200 lượt khán giả cho TVC của họ.

Các dự án tương tự

Comfort
Xem thêm
Milo Can
Xem thêm