GrabShare

Thử thách

Grab mong muốn nâng cao nhận biết của mọi người về dịch vụ mới của họ: GrabShare.

Thị trường mục tiêu: giới trẻ.

Quy mô: Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp

Chiến dịch đã dùng những khăn trùm ghế tại rạp Lotte Nam Sài Gòn, vị trí cao cấp nhất của hệ thống rạp Lotte.

Chiến dịch được tiến hành trong 30 ngày tại Lotte Nam Sài Gòn.

Kết quả

Chiến dịch đã đạt được thành công lớn, tiếp cận được 69,000 người và nâng cao nhân thức về thương hiệu đến với những khán giả điện ảnh.

Các dự án tương tự

Comfort
Xem thêm
Milo Can
Xem thêm