Samsung

Thử thách

Nhằm quảng bá cho sản phẩm điện thoại thông minh tầm trung mới của Samsung, Samsung Trend Plus, đến với đối tượng thanh niên Việt Nam ở Hà Nội, thử nghiệm sản phẩm và đưa ra thông điệp thương hiệu về lối sống mạo hiểm, vô tư thông qua cuộc thi “Dare to selfie, dare to compete”.

Giải pháp

Lotte Cinema đã tiến hành một chiến dịch bao gồm thiết lập gian hàng ở 3 rạp tại Hà Nội.

Chiến dịch kéo dài 2 ngày tại mỗi rạp với nhiều chương trình như trải nghiệm sản phẩm, trò chơi tương tác và phát tờ rơi.

Kết quả

Sau khi hoàn thành chiến dịch, Samsung đã đạt được hơn 9.900 lượt khách hàng mục tiêu, nâng cao nhận thức về thành công thương hiệu điện thoại Samsung Trend Plus như là điện thoại cho giới trẻ.

Các dự án tương tự