Tiger

Thử thách

Nhằm thúc đẩy thông điệp thương hiệu của Tiger, “khai sáng” cho người Việt Nam và gia tăng mức độ tin cậy giữa thương hiệu và khách hàng.

Giải pháp

Lotte Cinema triển khai một chiến dịch kết hợp ba kênh quảng cáo rạp hiệu quả nhất: TVC trên màn ảnh rộng, TVC trên màn hình LCD, màn hình LED và các poster lightbox.

Chiến dịch này kéo dài 49 ngày tại Nha Trang.

Kết quả

Tiger đã đạt được hơn 35.900 khách hàng mục tiêu khi chiến dịch kết thúc, thu hút sự chú ý của khách hàng và xác định sự thành công sản phẩm của họ như là một ý chí mạnh mẽ và tự do.

Các dự án tương tự

Comfort
Xem thêm
Milo Can
Xem thêm