Lumia

Thử thách

Nhằm giới thiệu về mô hình mới của điện thoại tầm trung thuộc Microsoft, Lumia 540, cho người Việt Nam.

Giải pháp

Lotte Cinema đã đề xuất một chiến dịch lớn tại LOTTE Cinema và Platinum Cineplex nhằm tiếp cận đến người Việt Nam ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến dịch này đã phát sóng hàng loạt các TVC trên các màn ảnh rộng và màn hình LCD tại các rạp chiếu tại 5 hệ thống rạp phim lớn trong vòng 37 ngày.

Kết quả

Sau khi chiến dịch kết thúc, thông điệp của Lumia 540 đã đạt được 186.000 lượt khách hàng mục tiêu.

Kết hợp với một chiến dịch tiếp thị đại chúng là YOLO Selfie Challenge Insect Party, Lumia 540 đã thu được nhiều phản ứng tích cực từ khách hàng.

Các dự án tương tự

Celano
Xem thêm
My Kingdom
Xem thêm