Wel-Yo

Thử thách

Wel-yo đã tái sản xuất lại các sản phẩm sữa chua và định nghĩa chúng như là một sản phẩm chính thức của Wel Nutrition America.

Đội ngũ branding của họ khao khát gây được sự chú ý của trẻ em và các bậc cha mẹ không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các tỉnh khác trên khắp Việt Nam với mức sống cao hơn.

Giải pháp

Lotte Cinema hiểu được tham vọng của Wel-yo và đưa ra kế hoạch phát sóng TVC 30 giây trên các màn ảnh rộng và hệ thống LCD tại sảnh của các rạp phim LOTTE ở Đồng Nai, Nha Trang, Huế và Phan Thiết trong 28 ngày.

Kế hoạch cũng có một thực tế là các rạp chiếu này đều có liên kết với những siêu thị lớn như LOTTE Mart, Big C và Maximark.

Lợi thế này giúp nhãn hàng tiếp cận trực tiếp và ngay lập tức vào người mua sắm mục tiêu ngay sau khi họ được gợi nhớ về Wel-yo trong rạp LOTTE.

Kết quả

Sau 4 tuần, Wel-yo đã đạt được hơn 102.500 lượt khán giả, cũng như nâng cao nhận thức về Wel-yo và định nghĩa của nhãn hàng.

Các dự án tương tự

Comfort
Xem thêm
Milo Can
Xem thêm