Kao

Thử thách

Nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu của Laurier Slim Guard đến với đối tượng phụ nữ trẻ tại Việt Nam.

Giải pháp

Lotte Cinema đã triển khai một chiến dịch truyền thông diện rộng tại Hà Nội trên tổng cộng 4 địa điểm rạp chiếu khác nhau.

Chiến dịch được chia thành 2 giai đoạn, bao gồm phát sóng TVC Laurie trên hệ thống màn hình LCD và LED trong các rạp chiếu trong vòng 30 ngày nhằm tối đa hóa mức độ tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Kết quả

Laurier đã nâng cao được sự nhận diện thương hiệu và tiếp cận một cách mạnh mẽ vào 205.000 khán giả xem TVC sau 30 ngày.

Các dự án tương tự