BLUE BEETLE
2D | Normal | Normal sound | Phụ đề

BLUE BEETLE

Blue Beetle là bộ phim kể về Jaime Reyes được trao cho một con bọ hung màu xanh bí ẩn, anh tò mò mở nó ra và nó kí sinh vào xương sống của anh ta. Đó là lúc con bọ cung cấp cho Jaime một bộ áo giáp ngoài hành tinh màu xanh mạnh mẽ.

Thể loại

2D | Normal | Normal sound | Phụ đề

Đối tượng yêu thích

Nữ
Nam