OPPENHEIMER
2D | Normal | Normal sound | Phụ đề

OPPENHEIMER

Bộ phim OPPENHEIMER là câu chuyện kể về nhà khoa học người Mỹ J. Robert Oppenheimer và vai trò của ông trong việc phát triển bom nguyên tử.

Thể loại

2D | Normal | Normal sound | Phụ đề

Đối tượng yêu thích

Nữ
Nam