LẬT MẶT 6: TẤM VÉ ĐỊNH MỆNH
2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng

LẬT MẶT 6: TẤM VÉ ĐỊNH MỆNH

Lật mặt 6 sẽ thuộc thể loại giật gân, tâm lý pha hành động, hài hước.

Thể loại

2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng

Đối tượng yêu thích

Nữ
Nam