NGƯỜI MẶT TRỜI
2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng

NGƯỜI MẶT TRỜI

NGƯỜI MẶT TRỜI – xoay quanh về một thế giới ma cà rồng hoàn toàn mới lạ, với những câu chuyện về sự tổn tại của con người, giữa thiện và ác, bóng tối và ánh sáng.

Thể loại

2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng

Đối tượng yêu thích

Nữ
Nam