SUGA ROAD TO D-DAY
2D | Normal | Normal sound |

SUGA ROAD TO D-DAY

SUGA ROAD TO D-DAY: Theo chân ngôi sao SUGA của BTS khi anh đi khắp thế giới để tìm kiếm nguồn cảm hứng âm nhạc cho album tiếp theo D-DAY, từ Seoul đến Tokyo, Las Vegas,…

Thể loại

2D | Normal | Normal sound |

Đối tượng yêu thích

Nữ
Nam