VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ 3
2D | Normal | Normal sound | Phụ đề

VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ 3

Cho dù vũ trụ này có bao la đến đâu, các Vệ Binh của chúng ta cũng không thể trốn chạy mãi mãi. Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 dự kiến khởi chiếu tại rạp từ 03.05.2023.

Thể loại

2D | Normal | Normal sound | Phụ đề

Đối tượng yêu thích

Nữ
Nam